Lịch Âm Dương

Chùa Viên Âm

Thầy trụ trì: Thượng tọa Thích Hạnh Hòa

Herriedener Str. 38B - 90449 Nürnberg

Phone: 0176-10481248

 

Thọ Bát Quan Trai ngày 27.11.2022

 

 

Hình ảnh Thọ Bát Quan Trai ngày 06.11.2022

 

Hình ảnh Thọ Bát Quan Trai ngày 09.10.2022

 

 

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan 2022

 

 

Lễ phóng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu - Phật Lịch 2566, ngày 30.07.2022

 

Tu tập cúng dường khánh nhật Quán Thế Âm Bồ Tát 24.07.2022

 

 

 

 

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2