Lịch Âm Dương

Kính thông báo đến quý Phật Tử số Konto mới của NPĐ Viên Âm:
 

 

LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Evry-Courcouronnes ngày 14 tháng 3 năm 2020

THÔNG TƯ

V/v Tạm Đình Chỉ Mọi Sinh Hoạt Phật Sự Tại Các Tự Viện

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni Trụ Trì Các Tự Viện

Kính gởi toàn thể quý nam nữ Phật Tử Đồng Hương, Đồng Bào

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý nam nữ Phật Tử,

Hai tuần lễ vừa qua trận chiến Bệnh Dịch Covid-19 đã bùng nổ tại Âu Châu, số người nhiễm dịch ngày càng tăng tại các quốc gia Âu Châu, gần như không còn kiểm soát được từ các Bộ Y Tế. Chính vì vậy, nhiều quốc gia Âu Châu đã ra lệnh đóng cửa trường học các cấp lớn nhỏ. Ngay cả sự vận chuyển giao thông công cộng gần như hạn chế rất nhiều. Chính Phủ các quốc gia yêu cầu mỗi người dân phải tự giữ lấy bản thân, tránh tiếp xúc nhiều và không nên lui tới những nơi tập trung đông người, tất cả sự kiện lớn nhỏ đều đã bị huỷ bỏ.

Vì những lý do mang tính trầm trọng về Bệnh Dịch Covid-19 trên, nên Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, yêu cầu tất cả tự viện lớn nhỏ trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, hoan hỷ đình chỉ tất cả mọi sinh hoạt Phật sự như là : những Khoá Tu Học ngắn hạn cuối tuần, Tu Bát Quan Trai, Huân Tu Tịnh Độ, những Lễ Hội (đặc biệt Lễ Hội Vía Quán Thế Âm Bồ Tát trong tháng này). Giảm thiểu sự sinh hoạt tập trung nhiều người tối đa. Tuy nhiên, cũng còn tuỳ duyên của mỗi Tự Viện về sự sinh hoạt như Hôn Quan Tang Chế, Kỳ Siêu hàng tuần v.v…, do đó, tuỳ theo sự quyết định của các Tự Viện.

- Thời gian tạm đình chỉ sinh hoạt từ đây cho đến hết tháng tư năm 2020.

Giáo Hội khẩn thiết mong cầu quý Tự Viện, chư Tăng Ni Phật tử tại gia góp sức thành tâm cầu nguyện qua những thời Khoá Công Phu hành trì của tự thân, để nguyện cho Thế Giới Nhân Loại sớm vượt qua tai ương Bệnh Dịch Covid-19 này.

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Đồng Bào, Đồng Hương Phật Tử luôn an lành và vượt thoát Bệnh Dịch Covid-19.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát.

Kính Thông Tư.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Đệ nhất Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành                   Đệ nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt                Hoà Thượng Thích Như Điển

Nơi đến :

  • Hội Đồng Giáo Phẩm để “Kính thẩm tường”
  • Hội Đồng Điều Hành để “Tri Hành”
  • Quý Tự Viện để “Tri Hành”.

8 rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : 01.60.77.22.86 - 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 

 
 
 
 

Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải THƯ KÊU GỌI xuống !Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải PHIẾU CÚNG DƯỜNG xuống !


 
 


 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5