Thông Báo


Thư mời Phật Đản 2019 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Phat Tu 1   
Mittwoch, den 29. Mai 2019 um 11:27 Uhr

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 29. Mai 2019 um 11:28 Uhr
 
Thư Kêu Gọi Drucken E-Mail
Geschrieben von: Phat Tu 1   
Dienstag, den 20. November 2018 um 08:52 Uhr

Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải THƯ KÊU GỌI xuống !Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải PHIẾU CÚNG DƯỜNG xuống !


Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 21. November 2018 um 12:41 Uhr
 
Kính mừng Đản Sanh PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Vo Quang Chau   
Dienstag, den 02. Mai 2017 um 13:43 Uhr

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 02. Mai 2017 um 13:44 Uhr
 
Giới thiệu tác phẩm PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Vo Quang Chau   
Montag, den 09. Mai 2016 um 00:00 Uhr

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thưa Qúy Đạo Hữu,

 

Tôi mới hoàn thành bài mới nhất của mình, xin gửi đến qúy vị đọc và tham khảo cũng như có thể cho đi trên trang nhà của mình và báo Viên Giác xuất bản số tháng 10 năm 2016 nầy.

 

Đa tạ

Thích Như Điển

 

http://quangduc.com/a58933/doc-tac-pham-hop-tuyen-loi-phat-day-tu-kinh-tang-pali

 

 

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 21. Juli 2016 um 21:29 Uhr