Lịch Âm Dương

Đường đến Viên Âm

Xe Hơi:

Từ A 9 hoặc A 6 chạy ra A 73- Nürnberg-Fürth-Hafen đi khoãng 7 km rẽ về Flughafen quẹo phải vào Nord-Westring chạy khoãng 3 km quẹo vào đường Lerchenbühlstraße chạy 200m thấy trường học ở bên tay trái là tới địa điểm.
Từ A 3 lấy Ausfahrt Nürnberg-Tennenlohe (B 4) lấy hướng Flughafen- Zentrum chạy khoãng 6 km tới ngã tư lớn thấy hãng kem lớn Schöller chạy tới ngã tư kế tiếp quẹo phải, đi tới ngã tư quẹo trái khoãng 50 m tới địa điểm.

Xe công cộng:

Từ Hauptbahnhof Nürnberg đi xe Straßenbahn số 9 hướng Thon xuống trạm thứ 9 là Juvenellstraßen đi bộ ngược lại tới ngã tư quẹo phải đi khoãng 200 m tới ngã tư quẹo trái đi 50 m là tới.
Từ Plärrer đi xe Straßenbahn số 4 hướng Thon xuống trạm thứ 5 là Juvenellstraßen đi bộ ngược lại tới ngã tư quẹo phải đi khoãng 200 m tới ngã tư quẹo trái đi 50 m là tới.

Telephon tại địa điểm: 0911 / 2317170

 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5