Lịch Âm Dương

Thông Báo

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein)

Niệm Phật Đường Viên Âm
Hội PTVNTN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V. (gemeinnütziger Verein)
Chi Hội PTVNTN tại Nürnberg-Fürth-Erlangen &VPC
C/o Nguyễn tăng Lộc, Nebelhornring 104, 90471 Nürnberg, Tel: 0911/8129995, E-mail: nguyen-ho@t-online.de, www.vien-am.de

-------------------------------------------------------------------------------------

Phật Lịch 2554, Nürnberg ngày 11 tháng 02 năm 2011

Thư Mời

Kính gởi: Qúy Đạo Hữu Phật Tử xa gần

Trích yếu: V/v Mời tham dự Thọ Bát Quan Trai vào ngày 10-11.03.2012

Niệm Phật Đường Viên Âm, Zollhausstr.18, 90469 Nürnberg (Tel: 0911 7662749)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa qúy Đạo Hữu.

Chi Hội Phật Tử 3 vùng Nürnberg-Fürth-Erlangen và VPC cùng Niệm Phật Đường Viên Âm sẽ tổ chức ngày Thọ Bát Quan Trai dưới sự chứng minh của Thầy Thích Hạnh Hòa cho Đạo Hữu Phật Tử xa gần vào lúc 11giờ15 sáng Thứ Bảy ngày 10.03.2012

Thứ bảy, ngày 10.03.2012

10h30:  Đạo Hữu và Phật Tử tập trung

11h15: Lễ Truyền Giới Quan Trai

12h30: Lễ Quá Đường

14h30: Tụng Kinh

16h00:  Nghỉ giải lao

16h30: Tụng Kinh, Thuyết Pháp

18h00: 

20h00: Tụng Kinh, Thuyết Pháp

22h00:  Chỉ tịnh


Chủ Nhật, ngày 11.03.2012

05h30 : Thức Chúng

06h00 : Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm

08h00 : Điểm tâm

09h00: Tụng Kinh, thuyết Pháp

10h30: Nghỉ giải lao

06h00: Xả Giới, Kiểm điểm thành qủa và lễ cúng dường

08h00: Mời Phật Tử dùng cơm trưa

09h00: Hoàn mãn

(Chương trình trong ngày có thể thay đổi)

Vậy kính mong Qúy Phật tử tới tham dự buổi lễ như trên, Chúc toàn thể gia quyến thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

TM Ban Chấp Hành Chi Hội
Chi Hội Trưởng


Nguyên Hưng-Nguyễn Tăng Lộc

Đồng kính gởi:
- Hòa Thượng Thích Kiến Tánh
- HòaThượng Phương Trượng Viên Giác
- Đại Đức Trụ Trì Thích Hạnh Giới
‘Kính Thẩm Tường’
- Hội Trưởng HPTVNTN tại CHLB Đức
‘Kính trình Tường’
- Hồ sơ lưu.

 

Xem thư mời ở dạng PDF

 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5