Lịch Âm Dương

Chùa Viên Âm

Thầy trụ trì: Thượng tọa Thích Hạnh Hòa

Herriedener Str. 38B - 90449 Nürnberg

Phone: 0176-10481248


Số Konto ngân hàng:
 

Hình ảnh Tết Tân Sửu tại Tân Viên Âm Tự

01 (Copy)
02 (Copy)
03 (Copy)
04 (Copy)
05 (Copy)
06 (Copy)
07 (Copy)
08 (Copy)
09 (Copy)
10 (Copy)
11 (Copy)
12 (Copy)
13 (Copy)
14 (Copy)
15 (Copy)
16 (Copy)
17 (Copy)
18 (Copy)
19 (Copy)
20 (Copy)
21 (Copy)
22 (Copy)
23 (Copy)
24 (Copy)
25 (Copy)
26 (Copy)
27 (Copy)
IMG_1511 (Copy)
IMG_1512 (Copy)
IMG_1513 (Copy)
IMG_1514 (Copy)
IMG_1515 (Copy)
IMG_1516 (Copy)
IMG_1517 (Copy)
IMG_1518 (Copy)
IMG_1519 (Copy)
IMG_1520 (Copy)
IMG_1521 (Copy)
IMG_1522 (Copy)
IMG_1523 (Copy)
01/40 
start stop bwd fwd
 
 

Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải THƯ KÊU GỌI xuống !Vui lòng ấn chuột vào hình trên để tải PHIẾU CÚNG DƯỜNG xuống !


 
 


 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5